Acasă Acatiste si rugaciuni Acatistul Sfântului Ioan Rusul – Noul mărturisitor și mare făcător de minuni

Acatistul Sfântului Ioan Rusul – Noul mărturisitor și mare făcător de minuni

543
Moastele Sfantului Ioan Rusul
Moastele Sfantului Ioan Rusul

27 Mai / 09 Iunie

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pre noi.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. Amin.

Miluiește−ne pre noi, Doamne, miluiește−ne pre noi, că nepricepându−ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește−ne pre noi.

Slavă…

Doamne, miluiește−ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia spre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pre noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem norodul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide−o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într−unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−Născut, Care din Tatăl S−au născut mainainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s−au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S−au pogorât din ceruri și S−au întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S−au făcut om. Și S−au răstignit pentru noi în vremea lui Pilat din Pont, și au pătimit, și S−au îngropat, și au înviat a treia zi după Scripturi. Și S−au înălțat la ceruri, și șade de−a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care au grăit prin Prooroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Miluiește−mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m−am zămislit și în păcate m−a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi−ai arătat mie. Stropi−mă−vei cu isop și mă voi curăți; spăla−mă−vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura−se−vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge−le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu−L lua de la mine. Dă−mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța−voi pre cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește−mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura−se−va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți−aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău viței.

Condacul 1:

Veniti, credinciosilor, sa-l laudam pe cel care, rob fiind, a stapînit peste patimi! Veniti sa-l laudam pe cel în care s-a oglindit Rasaritul Rasariturilor! Celui care din Rusia a fost adus, ca sa împarta lumii întregi bincuvîntarile lui Dumnezeu, sa-i cîntam: Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Icosul 1:

Hranitu-te-ai din tinerete cu lumina adevarului, o, prea minunatule Ioane, sorbind dulceata învataturilor dumnezeiesti. Ai urmat cuvîntul Celui Ce a zis: „Cine crede în Mine, sa-si ia cruce si sa-Mi urmeze Mie”, si pentru aceasta noi te laudam:

Bucura-te, podoaba a Bisericii sobornicesti, Mireasa lui Hristos;
Bucura-te, masa duhovniceasca a celor doritori de curatenie;
Bucura-te, odrasla sfînta a pamîntului rusesc trimisa la tainic apostolat;
Bucura-te, mostenitor al înfrînarii Cuviosilor Antonie si Teodosie de la Pecerska;
Bucura-te, ca ai crescut într-o familie binecredincioasa;
Bucura-te, ca ai luptat împotriva turcilor hulitori ai lui Hristos;
Bucura-te, ca nu te-ai biruit de deznadejde cînd ai primit crucea robiei;
Bucura-te, ca întarit fiind de Dumnezeu ai rabdat batai nenumarate;
Bucura-te, ca scuiparile nu au întinat frumusetea ta launtrica;
Bucura-te, piatra de care s-au sfarîmat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor;
Bucura-te, ca desi ti-au ars parul si pielea capului, nu te-ai plecat lor;
Bucura-te, ca ai fost vrednic urmas al cetelor de mucenici si mucenite;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 2:

„Cine poate sa ma desparta de dragostea Hristosului meu? Ca rob ascult poruncile tale, dar în credinta mea în Domnul Hristos nu îmi esti tu stapîn. Îmi amintesc patimirile Sale si sunt bucuros sa primesc si eu cele mai cumplite chinuri, dar de al meu Iisus Hristos nu ma lepad”, i-ai spus stapînului turc, cîntînd în inima ta: Aliluia!

Icosul 2:

Au parasit dreapta credinta cei care s-au temut de suferinta si cei iubitori de desfatari, primind învataturile ratacite ale lui Mahomed, dar tu te-ai aratat ca un nou Ilie, neplecîndu-ti genunchii la dumnezeu strain. Rugîndu-te sa pazesti turma lui Hristos de orice înselare, te cinstim ca pe un parinte al nostru:

Bucura-te, ca nu ai cîrtit împotriva lui Dumnezeu pentru patimirile tale;
Bucura-te, ca ai primit rastignirea voii tale prin loviturile celor ce te prigoneau;
Bucura-te, cel ce unindu-te cu Hristos te-ai asemanat lui;
Bucura-te, ca desi ai fost pus sa traiesti între animale, ai vietuit îngereste;
Bucura-te, ca prin nevointele tale grajdul se umplea de buna-mireasma;
Bucura-te, ca sfintindu-l prin rugaciune, nu ai primit sa te muti din el;
Bucura-te, ca te împartasesti în fiecare saptamîna cu Sfintele Taine;
Bucura-te, ca ai purtat cu sfiala si smerenie numele Botezatorului;
Bucura-te, ca ai purtat în minte si în inima pilda sa jertfelnica;
Bucura-te, ca fara tulburare din furtuna încercarilor ai iesit;
Bucura-te, ca prin statornicia în credinta esti pilda tuturor;
Bucura-te, candela care ai ars cu undelemnul rabdarii;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 3:

Nu numai credinciosii au priceput sfintenia vietuirii tale, ci si închinatorii lui Allah, caci prin rugaciune ai trimis stapînului tau o farfurie cu mîncare, din Procopie pîna la Mecca, pe care lucru neputînd sa-l înteleaga, toti au strigat: Aliluia!

Icosul 3:

Nimic nu este cu neputinta celor ce cred cu tarie ca Facatorul cerului si al pamîntului degraba plineste rugaciunile lor. Chiar de nu am vazut cu ochii trupesti, dar cu inima credem ca ai facut si ceea ce parea cu neputinta, numai pentru a arata stapînului tau si celor dimpreuna cu el puterea Domnului tau. Pentru care îti cîntam:

Bucura-te, ca nu te-ai îndoit în credinta ta, avînd nadejde neclintita în Dumnezeu;
Bucura-te, ca de la Procopie la Mecca ai trimis o farfurie cu mîncare;
Bucura-te, ca desi turcii au rîs de tine, ai simtit binecuvîntarea cereasca;
Bucura-te, ca sapînul tau întorcîndu-se acasa a început sa te cinsteasca;
Bucura-te, ca pîna si cei întunecati la minte au priceput sfintenia ta;
Bucura-te, ca la înmormîntarea ta au venit chiar si musulmani si armeni;
Bucura-te, din rînduiala cereasca farfuria aceea este si astazi semn al minunii savîrsite de tine;
Bucura-te, ca dupa multe veacuri aratîndu-te femeii la care se afla farfuria i-ai cerut sa o aduca la biserica;
Bucura-te, ca cei care cereau semne si minuni au primit cu prisosinta;
Bucura-te, ca te-ai asemanat proorocilor din legea cea veche;
Bucura-te, stavila care opresti ratacirile si izgonesti lupii de la turma cea cuvîntatoare;
Bucura-te, ca pe toti i-ai coplesit prin virtutile si minunile tale;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 4:

Nu a tinut Dumnezeu lumina ascunsa sub obroc, ci a rînduit ca moastele tale întregi si bine mirositoare sa fie primite de credinciosi ca o pecete a binecuvîntarii tale. Pentru care si noi, bucurîndu-ne cu cei care s-au atins de ele, Îi cîntam celui care da adevarata viata celor care cred în El: Aliluia!

Icosul 4:

Degeaba a încercat vrajmasui mîntuirii, diavolul, sa nimiceasca prin foc moastele tale, caci trupul tau s-a miscat în mijlocul flacarilor ca si cum nu s-ar fi cunoscut moartea. Turcii care au vazut aceasta s-au înfricosat si au fugit, lasînd în urma odoarele bisericii pe care vroiau sa le fure, iar crestinii s-au umplut de mirare, cîntîndu-ti:

Bucura-te, nou Ilie prin rîvna catre cele ceresti;
Bucura-te, ca la fel ca acela te-ai lasat mistuit de dragostea Sfînta;
Bucura-te, ca nu îmbracamintea, ci trupul tau ne-ai lasat noua ca acoperamînt;
Bucura-te, ca deasupra mormîntului tau a stralucit o lumina cereasca;
Bucura-te, ca gasind moastele tale, credinciosii au tresaltat cu duhul;
Bucura-te, ca toti cei ce le saruta, iau binecuvîntare;
Bucura-te, ca închinîndu-se lor, gasesc scapare din framîntarile lor;
Bucura-te, ca ele sunt marturie ca Domnul pe care L-ai slujit este adevaratul Dumnezeu;
Bucura-te, ca El a dat viata mostelor tale cînd au fost aruncate în foc;
Bucura-te, ca trupul tau s-a miscat în mijlocul flacarilor;
Bucura-te, ca a ramas nevatamat, aratînd sfintenia ta;
Bucura-te, ca a fost adus în Grecia, pentru a fi martor al minunilor tale;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 5:

Cine stie multimea minunilor tale? Cine cunoaste cîta multime de oameni ai ajutat spre slava Dumnezeului parintilor nostri? Doar o mica parte din lucrarile tale aflînd noi, Îi multumim Celui Ce te-a proslavit între cei iubiti ai Sai, si Îi cîntam: Aliluia!

Icosul 5:

Nou Doctor fara-de-arginti fiind, urmînd Doctorului sufletelor si al trupurilor, nu ai pregetat sa sari în ajutorul bolnavilor care te-au chemat cu credinta, ci le-ai adus grabnica tamaduire. Iar noi, auzind acestea, te laudam asa:

Bucura-te, împreuna cu Cosma si Damian, cu Chi si Ioan;
Bucura-te, cu toti doctorii fara-de-plata;
Bucura-te, ca nu de la tine, ci de la Domnul ai adus izbavire din dureri;
Bucura-te, vistierie nesfîrsita de tamaduiri;
Bucura-te, ca celui paralitic de zece ani i-ai vindecat picioarele;
Bucura-te, ca el nu a sovait a merge la biserica ta sa îti multumeasca;
Bucura-te, ca prin mir ai dat sanatate unei femei bolnave;
Bucura-te, de laudele celor cinci copii ai ei;
Bucura-te, ca asculti rugaciunile copiilor pentru parintii lor;
Bucura-te, ca Atanasia a adus barbatului ei aghiasma si ulei din candela ta;
Bucura-te, ca ungîndu-se cu credinta, acestuia i s-a tamaduit pieptul;
Bucura-te, alinatorul durerilor celor în suferinta;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 6:

Un bolnav din Atena a refuzat sa primeasca ajutorul doctorului, temîndu-se ca îsi va pierde viata, dar tu te-ai aratat în vis nepoatei sale, îndemnînd-o sa-l trimita la acela pentru tamaduire. Auzind ca nu i se va întîmpla nimic rau si ca vei tine chiar tu mîna celui care îl va opera, el a primit cu încredere sfatul tau si a aflat tamaduirea, pentru care a cîntat Domnului cu multumire: Aliluia!

Icosul 6:

Vindecînd prin harul lui Dumnezeu boli de nevindecat, desi nu ai învatat de la oameni mestesugul doctoricesc, te-ai aratat mai iscusit decît cei ce si l-au însusit pe acesta prin stiinta lumeasca. Iar cei ce cunosc puterea ajutorului tau îti cînta:

Bucura-te, vas de mir neîmputinat si de sanatate izvorîtor;
Bucura-te, venind în sprijinul celor neputinciosi pe care îi bîntuiesc deznadejdea;
Bucura-te, cel ce prin suferintele tale ai primit darul de a alina suferintele celor aflati în nevoi;
Bucura-te, ca ai îndepartat chiagurile de sînge din capul Vasulei;
Bucura-te, ca unui copil i-ai tamaduit picioarele paralizate;
Bucura-te, ca mama caruia i-ai vindecat copiii a venit sa îti multumeasca;
Bucura-te, cel ce vindeci copiii încercati de boala;
Bucura-te, ca parintii lor alearga la tine cu nadejde;
Bucura-te, ca unei batrîne gîrbove i-ai îndreptat spatele;
Bucura-te, ca în chip de doctor te-ai aratat unui medic necredincios;
Bucura-te, ca vindecîndu-se de cancer, aceasta a crezut în Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai izbavit de o veche suferinta pe preotul care slujea în biserica ta;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 7:

„Sfinte Ioane, ma urasti?” „“ a întrebat cuprinsa de deznadejde Arhondula, parîndu-i-se ca rugaciunile ei pentru a avea urmasi nu au avut nici un folos. Tu însa i-ai aparut nu dupa multa vreme si i-ai spus ca sfintii nu urasc pe nimeni, si ca voia Domnului era ca sa se bucure de copii abia dupa doi ani. Iar ea, dupa ce a vazut împlinirea cuvintelor tale, i-a cîntat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

De multe ori am crezut ca rugaciunile noastre sunt zadarnice, ca pentru pacatele noastre fata Domnului s-a întors de la noi si ne asteapta pierzania, dar la vremea cuvenita El a plinit toate cererile noastre cele bune: Sfinte Ioane, ajuta-ne sa simtim în toate zilele vietii noastre ocrotirea cereasca, ca sa îti putem cînta:

Bucura-te, reazem al celor împovarati de greutatile vietii;
Bucura-te, ca auzi suspinurile si stergi lacrimile oamenilor;
Bucura-te, cel ce nu te-ai mîniat pe Arhondula care a cîrtit împotriva ta;
Bucura-te, cel ce i-ai spus ca sfintii nu urasc pe nimeni;
Bucura-te, ca deznadejdea care o bîntuia i-ai schimbat-o în nadejde;
Bucura-te, ca la vremea rînduita de Domnul, ea s-a învrednicit sa aiba copii;
Bucura-te, ca pentru rabdarea ei a fost rasplatita nu doar cu un copil, ci cu mai multi;
Bucura-te, ca ne-ai întarit evlavia fata de cei proslaviti de Dumnezeu;
Bucura-te, podoaba cereasca care nu cruti osteneala pentru a-i sprijini pe oameni;
Bucura-te, folositorul cel prea cald al credinciosilor care cred minunilor tale;
Bucura-te, ca familia ta este Biserica Mîntuitorului;
Bucura-te, ca celor ce nu fug de greutatile vietii le dai curajul sa iasa întariti din ele;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 8:

Ca o fiara urla Caterina, cînd era chinuita de diavol, înspaimîntîndu-i pe cei care o vedeau, dar a alergat fara sa se îndoiasca la ajutorul tau, si aparîndu-i în vis i-ai vestit izbavirea. Si noi cadem, sfinte, înaintea ta rugîndu-te sa îi eliberezi pe toti cei care sunt robiti de îngerii cazuti, ca sa cînte împreuna cu noi Celui Ce a înfrînt puterile întunericului: Aliluia!

Icosul 8:

Cazi înaintea tronului Dumnezeirii, Sfinte Ioane, si mijloceste pentru toti cei care suntem ispititi de vrajmasul diavol ca sa primim ajutor în lupta duhovniceasca si sa dobîndim tarie în credinta noi, cei ce te laudam:

Bucura-te, ca ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina;
Bucura-te, ca dupa aceasta, multi demonizati au fost adusi la racla ta;
Bucura-te, purtatorule de Duh Sfînt care ai mijlocit tamaduirea lor;
Bucura-te, ca prin lacrimi si nevointe i-ai înfricosat pe diavoli;
Bucura-te, caderea nelegiuitilor vrajmasi si ridicarea celor ce lupta cu acestia;
Bucura-te, lant care fereci pe faptuitorul celor rele;
Bucura-te, ca pe cei care sufera de tulburarile mintii îi izbavesti;
Bucura-te, cel ce avînd harisma deosebirii vezi lucrarea diavolului;
Bucura-te, ca ne povatuiesti cum sa scapam din cursele lui viclene;
Bucura-te, ca si în vremurile de pe urma vei fi calauza pentru credinciosi;
Bucura-te, ca împreuna cu tot soborul sfintilor vei veghea asupra lor;
Bucura-te, cel ce prin suportarea prigonirii ai ajuns pavaza pentru crestinii prigoniti;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 9:

Precum s-a întors fiul cel risipitor la tatal sau, asa si tînarul Tanasia care dupa multe rautati a ajuns sa îsi loveasca mama, prin tainica ta mijlocire s-a întors cuprins de pocainta înapoi la dragostea cea fireasca. La fel i-ai cantat Dumnezeului îndurarilor: Aliluia!

Icosul 9:

Multi sunt cei care apuca pe drumuri gresite, iar rudele lor sunt cuprinse de jale. Vino si întoarce-i la slujirea lui Hristos pe cei care au cazut în pacat, fiind prinsi în cursele vrajmasilor si biruiti de patimile ucigatoare de suflet, ca sa îti cînte alaturi de noi:

Bucura-te, ruda duhovniceasca a Sfîntului Stelian;
Bucura-te, cel ce ocrotitor al tinerilor fiind, te întristezi de caderile lor;
Bucura-te, mîngîiere prea-dulce pentru parintii fiilor risipitori;
Bucura-te, ca mama lui Tanasis si-a vazut dorinta împlinita;
Bucura-te, ca vazîndu-si fiul acasa s-a bucurat împreuna cu cetele îngeresti;
Bucura-te, ca te îngrijesti ca cei ce s-au pocait sa nu se întoarca la cele rele;
Bucura-te, ca îi linistesti pe cei care sufera amar pentru caderile celor apropiati lor;
Bucura-te, ca dai nadejde în mila Celui Ce a venit pentru cei pacatosi;
Bucura-te, ca nici o cadere nu poate stavili rînduiala lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce ne înveti sa urîm pacatul, fara a-i judeca pe cei care cad în el;
Bucura-te, cel ce ne ajuti sa ne vindecam de slabiciunile noastre ascunse;
Bucura-te, ca ne îndemni sa ne rugam unii pentru altii;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 10:

Desi vaduva care fusese lipita de casa nu ti-a cerut niciodata ajutorul, plîngerea a ajuns si la urechile tale, si tu nu ai sovait sa o linistesti, încurajînd-o sa se duca la judecata pentru a dobîndi ce i se cuvenea. Stiind ca mijlocirea ta este mai tare decît cerbicia judecatorilor iubitori de arginti, te chemam si noi în ajutorul celor nedreptatiti, al celor ce Îi cînta Dreptului Judecator: Aliluia!

Icosul 10:

Arzatoare fiind dragostea ta pentru oameni, nu numai pe cei care au auzit de numele tau îi ajuti, ci si pe multi din cei greu încercati de nevoi. Sa nu ramîna departe de mila ta cei pe care îi poti ajuta, ca vazînd puterea ta sa îti cînte împreuna cu noi:

Bucura-te, ca ai ajutat-o pe vaduva pe care rudele vroiau sa o însele;
Bucura-te, ca ai asezat-o în casa care i-a ramas mostenire;
Bucura-te, ca s-au rusinat cei care cugetau viclesuguri cu nerusinare;
Bucura-te, ca ai sarit în ajutorul celei ramase fara ajutor de la oameni;
Bucura-te, ca pe multi altii i-ai izbavit din cursele vrajmasilor;
Bucura-te, ca traiesti fericirea celor însetati de dreptate;
Bucura-te, prigonitorule al celor ce prigonesc;
Bucura-te, luptator destoinic împotriva înselatoriei, furtisagului si nedreptatii;
Bucura-te, cel care rastorni urzelile judecatorilor nevrednici;
Bucura-te, ca esti iscusit judecator si nu te pot însela cei ce ti se roaga cu fatarnicie;
Bucura-te, balanta a Dreptului Judecator spre care alergam în necazuri;
Bucura-te, cel care îi îmbraci pe cei saraci si îi hranesti pe cei flamînzi;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 11:

De multe ori uitam sa îi praznuim pe cei de care lumea nu a fost vrednica, pe sfintii care au stralucit printr-o vietuire aleasa luminînd pamîntul. Tu, dar, Sfinte Ioane, te bucuri împreuna cu ei cînd cinstim pomenirea voastra si pentru ca v-a rînduit ca aparatori ai nostri Îi multumim Domnului prin cîntarea: Aliluia!

Icosul 11:

„Asa sunt uitati prietenii?”, l-ai întrebat pe batrînul Nicolae care nu si-a adus aminte ca este praznicul tau, iar el auzind blînda ta mustrare a lasat toate ca sa vina si sa se închine tie, si sa-ti cînte împreuna cu cei care te iubesc ca pe un ocrotitor al lor:

Bucura-te, ca prin pomenirea ta poti ajuta credinciosilor;
Bucura-te, ca prin tine ni s-a aratat ca sfintii nu trec cu vederea praznuirea lor;
Bucura-te, ca prin aceasta am fost îndemnati sa-i cinstim cu si mai multa evlavie;
Bucura-te, ca nu te-ai sfiit sa-l mustri fara de rautate pe batrînul Nicolae;
Bucura-te, ca auzindu-te el a venit grabnic la moastele tale;
Bucura-te, ca s-au înaltat catre tine rugaciunile sale smerite;
Bucura-te, cel ce astepti sa avem si noi credinta curata ca a sa;
Bucura-te, ca nu te îndepartezi nici de cei care nu stiu sa se roage tie;
Bucura-te, prietenule al celor ce vor sa fii aproape;
Bucura-te, cel ce nevazut calatoresti alaturi de ei pe marea vietii;
Bucura-te, ca ne chemi sa cinstim si noi cum se cuvine pomenirea ta;
Bucura-te, ca le dai credinciosilor cele de trebuinta pentru a veni la biserica ta;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 12:

Nu te vom uita, Sfinte. Nu vom uita multimea minunilor tale prin care a stralucit puterea adevaratului tau Stapîn. Ajuta-ne ca pîna la sfîrsitul vietii noastre sa ramînem fii credinciosi ai Sfintei Biserici, ca sa nu încetam lauda: Aliluia!

Icosul 12:

Slava lui Dumnezeu pentru toate! Slava lui Dumnezeu pentru multimea de Sfinti care au crescut în Biserica Sa, unde a înflorit si Sfîntul Ioan Rusul! Nespusa este tresaltarea inimilor noastre cînd îti aducem cîntari de lauda, Sfinte Ioane, facatorule de minuni:

Bucura-te, icoana zugravita de Împaratul Ceresc spre întarirea credinciosilor;
Bucura-te, temei de împacare al celor biruiti de mînie si rautate;
Bucura-te, bucurie a celor ce afla de minunile tale;
Bucura-te, dar dumnezeiesc în vietile noastre greu încercate de felurite necazuri;
Bucura-te, cel ce cu negraita dulceata îi îndreptezi pe cei nepriceputi;
Bucura-te, dascalul si îndrumatorul nostru pe calea virtutii;
Bucura-te, îndreptatorul celor fara de socoteala;
Bucura-te, totdeauna izbavitor al celor care te cheama în primejdii;
Bucura-te, cel ce nu ai crutat osteneala pentru a face bunatate;
Bucura-te, ca ne dai ajutor cu îmbelsugare în toata vremea;
Bucura-te, ca ne arati noua milele lui Dumnezeu;
Bucura-te, si pregateste-ne sa ne bucuram împreuna cu tine în Rai;
Bucura-te, Sfinte Ioane, alesule marturisitor al lui Hristos!

Condacul 13:

O, Sfinte, Ioane, vlastar al Rusiei si faclie a Bisericii lui Hristos, primeste acum putina noastra rugaciune si nu ne lasa fara raspuns. Desi nu avem credinta celor ce au cerut ajutorul tau si l-au primit cu îndestulare, credem ca ne poti ajuta si pe noi, ca sa slavim cu multumire Numele lui Dumnezeu prin laude si cîntari: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1

Rugaciune

O, Sfinte Ioane, întru tot laudate si de minuni facatorule, primeste aceasta umila rugaciune de la noi, nevrednicii tai robi, caci catre tine ca la un grabnic folositor alergam noi, chemîndu-te cu evlavie: vino, Sfinte, si vezi ranile si durerile noastre. Ia aminte la suspinele noastre, ca stim, Sfinte al lui Dumnezeu, ca desi ai patimit greu pentru dragostea lui Hristos, dar prin vietuirea ta ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindca ne-am încredintat ca si dupa mutarea ta la viata cea vesnica a nazuit la ajutorul tau si ti s-a rugat cu credinta, nu a ramas neajutat. Ca cine te-a chemat si tu l-ai trebut cu vederea? Sau cine s-a rugat tie si nu l-ai auzit?

Minunile si ajutorul tau, Sfinte, ne-au facut si pe noi, pacatosii, sa alergam la ajutorul tau. Am auzit de minunea pe care ai facut-o trimitînd prin rugaciune o farfurie de mîncare din Procopie pîna la Mecca. Am aflat de vindecarile tale minunate, de multimea de bolnavi care au aflat izbavire din suferintele lor. Credem ca Dumnezeu te-a proslavit prin minuni fara de numar. Oare pe noi ne vei lasa fara ajutor? Sa nu fim noi lepadati de la dragostea ta, Sfinte, chiar daca vietile noastre sunt pline de faradelegi.

Aducîndu-ne aminte de mijlocirile tale binecuvîntate, credem ca tu acelasi esti, Sfinte, astazi ca si atunci, si ca nimeni din cei ce se roaga tie nu ramîne fara ajutor. Pentru aceea si noi, fiind scîrbiti si în pagube, alergam la tine cu credinta si lacrimi, îngenunchind, si ne rugam tie, Sfinte Ioane, sa te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea jertfelnica, ci te-a ascultat si te-a întarit si te-a primit în cerestile locasuri, Roaga-L sa departeze de la noi dreapta Sa mînie, sa apere orasele, satele si toata tara noastra de seceta, de foamete, de furtuni napraznice, de cutremur, de boli si rani aducatoare de moarte, de navalirea asupra noastra a altor neamuri si de razboiul cel dintre noi.

Mijloceste, Sfinte Ioane, pastoritilor nostri rîvna fierbinte catre Dumnezeu, purtare de grija pentru mîntuirea sufleteasca a pastoritilor, întelepciune în purtare si învatatura, cucernicie si tarie în ispite; tuturor cîrmuitorilor purtare de grija fata de supusi, iar supusilor îndeplinirea cu sîrguinta a tuturor îndatoririlor lor, ca astfel, în pace si cu cucernicie, sa petrecem veacul acesta. Sa ne învrednicim de împartasirea bunatatilor celor vesnice în Împaratia Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Caruia I se cuvine cinste si închinaciune, împreuna cu Tatal cel fara de început si cu Preasfîntul Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Rugaciune care se citeste la vreme de boala

Bucurîndu-ma de dumnezeiasca marire la care te-ai înaltat, o, Sfinte Ioane, îndraznesc sa alerg la ajutorul tau pentru tamaduire. Stiu, Parinte, ca încercarile vin din rînduiala lui Dumnezeu. Stiu ca prin boala trupului, sufletul se curateste, si ca rabdarea este rasplatita de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznadejdii îmi tulbura mintea si ma departeaza de rugaciune.

De aceea dar, o, Sfinte, gasesc alinare în cugetarea la vindecarile tale minunate. Tu ai tamaduit multimea de copii spre bucuria parintilor lor. Tu ai îndreptat spatele batrînei gîrbove, tu ai dat sanatate femeii bolnave, spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe batrînul Atanasiei care s-a uns cu untdelemn din candela ta. Tu ai îndepartat cheagurile de sînge din capul Vasulei si l-ai tamaduit pe doctorul necredincios.
Stiind grabnica ta mijlocire, te rog, o, Sfinte Ioane, ia viata mea în mîinile tale si mijloceste precum stii mîntuirea mea. Daca voia Domnului este sa duc cu rabdare crucea bolii, da-mi putere si ajuta-ma sa nu cîrtesc din cauza neputintelor. Dar daca Bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugaciunile tale, atunci sa ma tamaduiesti fara sovaiala, noule doctor fara-de-arginti, ca vazînd aceasta sa-ti multumesc tie si sa-l laud în vecii vecilor pe Doctorul sufletelor si al trupurilor, prin cîntarea: Aliluia!