Acasă Acatiste si rugaciuni Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana

Acatistul Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana

456
Sf. Cuivios Nicodim de la Tismana
Sf. Cuivios Nicodim de la Tismana

26 Decembrie / 08 Ianuarie

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pre noi.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. Amin.

Miluiește−ne pre noi, Doamne, miluiește−ne pre noi, că nepricepându−ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește−ne pre noi.

Slavă…

Doamne, miluiește−ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia spre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pre noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem norodul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide−o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într−unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−Născut, Care din Tatăl S−au născut mainainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s−au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S−au pogorât din ceruri și S−au întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S−au făcut om. Și S−au răstignit pentru noi în vremea lui Pilat din Pont, și au pătimit, și S−au îngropat, și au înviat a treia zi după Scripturi. Și S−au înălțat la ceruri, și șade de−a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care au grăit prin Prooroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Miluiește−mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m−am zămislit și în păcate m−a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi−ai arătat mie. Stropi−mă−vei cu isop și mă voi curăți; spăla−mă−vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura−se−vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge−le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu−L lua de la mine. Dă−mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța−voi pre cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește−mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura−se−va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți−aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău viței.

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Aratatorului nostru de cele ceresti si grabnic folositor, cele de lauda aducem tie noi robii tai, ca unui mare ocrotitor; ci ca cela ce ai indrazneala catre Domnul, izbaveste-ne pe noi dintru toate nevoile, ca sa cantam tie: Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Icosul 1:

Ingerii din ceruri te lauda pe tine, preacuvioase parinte, minunandu-se de viata ta cea mai presus de fire; iar multimea calugarilor, lacrimi de bucurie iti aduc tie, cantandu-ti unele ca acestea:

Bucura-te, a ingerilor mirare;
Bucura-te, a demonilor pierzare;
Bucura-te, desfatarea Raiului;
Bucura-te, ingere al Darului;
Bucura-te, a cuviosilor cununa;
Bucura-te, a sufletelor noastre duhovniceasca arvuna;
Bucura-te, a Lavrei tale ocrotitor;
Bucura-te, al monahilor indrumator;
Bucura-te, cereasca lumina;
Bucura-te, a nevoitorilor odihna;
Bucura-te, vas de Duhul Sfant purtator;
Bucura-te, al pustnicilor veselitor;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 2:

Ravnitor al vietii ingeresti din copilarie te-ai aratat, Parinte Nicodime; si mergand in Sfantul Munte, te-ai dedat la cele mai aspre nevointe monahicesti, incat se mirau toti sihastrii Athonului de vapaia dragostei dumnezeiesti ce ardea intru tine, si slavind pe Dumnezeu, cantau: Aliluia!

Icosul 2:

Lavra Hilandarului se veseleste primind la sine odrasla preabinecuvantata, din os domnesc crescuta si in care Duhul lui Dumnezeu se odihneste; iar noi uimiti de puterea Harului ce lumineaza intru tine, Parinte, cantam cu bucurie unele ca acestea:

Bucura-te, lauda Sfantului Munte;
Bucura-te, de Dumnezeu prea luminata minte;
Bucura-te, iubitorul sfintelor nevointe;
Bucura-te, ravnitorul dumnezeiestilor stiinte;
Bucura-te, a Basarabilor lumina;
Bucura-te, inima, de bucuriile Duhului plina;
Bucura-te, tamaia cea cu bun miros;
Bucura-te, a noastra daruire a celor de folos;
Bucura-te, impreuna cu a ta rudenie dupa trup, Sava cel Sfintit;
Bucura-te, ca in sfanta lui lavra bine te-ai nevoit;
Bucura-te, cela ce ai fost om ceresc;
Bucura-te, cela ce esti inger pamantesc;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 3:

Intaistatator al marelor lavre athonite fiind, preacuvioase parinte, chip al nevointelor duhovnicesti te-ai aratat; iar noi pe tine ocrotitor avandu-te, cantam Domnului cu bucurie: Aliluia!

Icosul 3:

Chemare de la Dumnezeu avand, Sfinte, sa vii in patria ta si sa ridici vetre de lumina duhovniceasca dupa randuiala Sfantului Munte Athos, gradina Maicii Domnului cea binecuvantata, n-ai zabovit a o implini, preacuvioase; si acum multimile calugarilor, chip al nevointelor monahicesti, pe tine avandu-te, laude ca acestea iti aduc neincetat, graind asa:

Bucura-te, a monahilor lumina;
Bucura-te, a noastra mangaiere, care orice durere alina;
Bucura-te, dulce ostenitor;
Bucura-te, al darurilor dumnezeiesti cuprinzator;
Bucura-te, oranduitorul vietii monahicesti;
Bucura-te, cela ce pe pustnici ii intaresti;
Bucura-te, parinte, al oropsitilor ajutator;
Bucura-te, al duhurilor necurate izgonitor;
Bucura-te, purtatorule de Dumnezeu;
Bucura-te, ocrotitorul nostru de orice rau;
Bucura-te, prea blandule pastor;
Bucura-te, al Ortodoxiei aparator;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 4:

Cand marele Antonie ti-a poruncit sa treci in Tara Romaneasca, n-ai zabovit, Sfinte, si haina intinzand-o peste ale Dunarii valuri, ai trecut, parinte, pe tarmul romanesc, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

La Orastie trecand in Tara Romaneasca, pentru a ridica sfanta manastire, te-ai sarguit parinte, iar Vlaicu Voda ti-a implinit dorirea, zicand catre tine intru umilinta unele ca acestea:

Bucura-te, inger binevestitor;
Bucura-te, al oranduielii monasticesti incepator;
Bucura-te, ca valurile Dunarii te-au ascultat;
Bucura-te, ca marele Antonie, patronul tau, te-a binecuvintat;
Bucura-te, a Basarabilor bucurie;
Bucura-te, ca ei, rudenie dupa trup vor sa te stie;
Bucura-te, ca Ungro-Vlahia se veseleste;
Bucura-te, ca fiu prea iubit pe tine te parneste;
Bucura-te, ca la Vodita asezare de sihastri ai ridicat;
Bucura-te, ca truda ta Dumnezeu o a binecuvantat;
Bucura-te, a Banatului lumina;
Bucura-te, ca ai tai fii duhovnicesti intru adanca smerenie lui Dumnezeu se inchina;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 5:

Cum cerbul insetat alearga spre izvoarele apelor, asa sufletul tau, parinte, prin dumnezeiasca chemare a alergat la Cascada Apelor Cristaline si in pestera salasluindu-te, cu ingerii impreuna cantai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Dupa ce ai izgonit din pestera balaurul ce te ameninta, parinte, patruzeci de zile si patruzeci de nopti ai petrecut in neincetata rugaciune, ca Dumnezeu sa-ti descopere vointa Sa, unde sa ridici marea lavra inchinata Preacuratei Sale Maici si implinandu-ti dorirea, cu bucurie iti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, cela ce in pestera te-ai nevoit;
Bucura-te, ca cererile tale s-au implinit;
Bucura-te, iubitorule de sfinte nevointe;
Bucura-te, cunoscatorul inaltelor stiinte;
Bucura-te, asezatorule de cele dumnezeiesti;
Bucura-te, indrumatorul cetelor monahicesti;
Bucura-te, cela ce te-ai suit la inaltime;
Bucura-te, mangaietorul inimilor crestine;
Bucura-te, iubitorul Sfintelor lui Dumnezeu locasuri;
Bucura-te, cela ce pregatesti ale Duhului salasuri;
Bucura-te, parinte, al nostru invatator;
Bucura-te, al dumnezeiestilor Daruri cuprinzator;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 6:

Stand pe o piatra la rugaciune trei zile si trei nopti, parinte, o dumnezeiasca lumina te-a cuprins si ca un stalp de foc, de la cer si pana la pamant s-a facut, din care Domnul ti-a poruncit ca pe acel loc jertfelnic sa ridici; si luminat de raza Duhului Sfant fiind, cu lacrimi de bucurie cantai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Multime de ucenici adunand, parinte, la Tismana mare lavra ai ridicat, unde, zi si noapte, rugaciuni neincetate se inaltau la Dumnezeul indurarilor, Care savarsea prin tine lucruri mari si prea slavite; iar noi, fiii tai, intru caldura Duhului iti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, parinte, al nostru indrumator;
Bucura-te, cel catre Domnul pentru noi, fierbinte rugator;
Bucura-te, vistierie a rugaciunii celei de taina cuprinzatoare;
Bucura-te, a Duhului Sfant placuta asezare;
Bucura-te, a noastra mangaiere;
Bucura-te, in rugaciuni neincetata veghere;
Bucura-te, cela ce de darul lacrimilor te-ai umplut;
Bucura-te, ca prin varsarea acestora, locas Sfantului Duh te-ai facut;
Bucura-te, al monahilor pastor;
Bucura-te, al crestinilor ocrotitor;
Bucura-te, a Valahiei lumina;
Bucura-te, lira, de duhovniceasca viersuire plina;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 7:

Prin sfintenia vietii tale, parinte, de mari daruri te-ai invrednicit; ca si duhurile necurate, din cei cuprinsi de ele le izgoneai; si la credinta ortodoxa pe multi i-ai adus, preacuvioase; pentru care si cu bucurie te laudam pe tine, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Cand imparatul Sigismund a alergat la tine, parinte, cerand indurarea ta pentru fiica lui, care era chinuita rau de duhul necurat din copilaria ei, si vazand-o izbavita si cu totul sanatoasa prin mijlocirea ta catre Domnul, cu lacrimi de recunostinta iti canta unele ca acestea:

Bucura-te, parinte al mangaierii;
Bucura-te, al inimilor credincioase alinatorul durerii;
Bucura-te, izbavitorul celor ce alearga la tine;
Bucura-te, doctoria duhovniceasca a sufletelor crestine;
Bucura-te, a lui Sigismund mirare;
Bucura-te, a lui Mircea prea luminoasa stare;
Bucura-te, ca Sigismund te-a ascultat;
Bucura-te, ca el prin apa botezului s-a luminat;
Bucura-te, propovaduitorul Ortodoxiei;
Bucura-te, risipitorul ereziei;
Bucura-te, iubitorul pravilelor sfinte;
Bucura-te, propovaduitorul dreptei credinte;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 8:

Firea focului ai biruit, parinte, ca in mijlocul jeratecului stand ca la doua ceasuri si mai mult, nevatamat ai ramas, preafericite; si impreuna cu ucenicul tau, in mijlocul flacarilor fiind, cantai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

In mare uimire fiind Sigismund cu Mircea, si multimile credinciosilor care erau de fata vazandu-te stand in mijlocul flacarilor fara a te vatama, parinte, preamarind puterea lui Dumnezeu cea mare, care te ocrotea, iti cantau unele ca acestea:

Bucura-te, cela ce depasesti legile firii;
Bucura-te, cel plin de Harul dumnezeirii;
Bucura-te, ca firea focului ti s-a supus;
Bucura-te, ca in mijlocul vapailor stand, cu duhul erai sus;
Bucura-te, minte dumnezeiasca;
Bucura-te, inger in fire omeneasca;
Bucura-te, ca orice minte coplesesti;
Bucura-te, ca pe cei ce ispitesc, ii umilesti;
Bucura-te, ca toti au ramas fara de glas;
Bucura-te, parinte, de focul dragostei crestine ars;
Bucura-te, a Duhului Sfant iubire;
Bucura-te, a sfintei tale lavre, marire;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 9:

Sosind vremea trecerii tale din aceasta viata, catre Domnul, preacuvioase parinte, mai inainte ai fost instiintat. Si pentru ultima data coborand din pestera in sfanta lavra, la prealuminatul praznic al Nasterii Domnului impreuna cu ucenicii tai cantai Dumnezeiescului Prunc: Aliluia!

Icosul 9:

Intristare mare i-a cuprins pe toti, parinte, auzind despre trecerea ta din aceasta viata; dar incredintindu-i ca vei mijloci inaintea lui Dumnezeu pentru ei si pentru toti acei care vor cere ajutorul tau in necazurile lor, de bucurie iti cantau unele ca acestea:

Bucura-te, al lavrei tale mijlocitor;
Bucura-te, al tuturor celor ce alearga la tine dulce mangaietor;
Bucura-te, hrana duhovniceasca;
Bucura-te, a noastra tarie sufleteasca;
Bucura-te, al Tismanei inger pazitor;
Bucura-te, al monahilor dulce indrumator;
Bucura-te, corabie duhovniceasca;
Bucura-te, liman sigur celor ce vor sa se mantuiasca;
Bucura-te, a noastra binecuvantare;
Bucura-te, a sufletelor obidite scapare;
Bucura-te, far purtator de-a Duhului lumina;
Bucura-te, ingereasca minte, de intelepciune dumnezeiasca plina;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 10:

Vazand prea slavita mutarea preacuviosului Parintelui nostru Nicodim cel Sfintit de la pamant la cer, si noi sa ne instrainam de lumea cea desarta si la cele dumnezeiesti sa ne suim, ca impreuna cu dansul sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Veniti credinciosilor, sa laudam pe cel minunat intre sfinti, pe povatuitorul monahilor si lauda credinciosilor, pe cel din lavra Tismanei si a Gorjului cununa, pe marele intre cuviosi Nicodim, si cu un glas sa-i cantam cantare de bucurie, asa:

Bucura-te, cela ce in caile Domnului ne esti indrumator;
Bucura-te, ai celor nestiutori invatator;
Bucura-te, a raiului desfatare;
Bucura-te, stea, de dumnezeiasca lumina purtatoare;
Bucura-te, ca din pruncie pe Hristos iubind, lumea o ai defaimat;
Bucura-te, ca pe umerii tai jugul cel bun si sarcina cea usora a Domnului ai luat;
Bucura-te, izgonitorul duhurilor necurate si grabnic ajutator al celor bantuiti;
Bucura-te, izbavitorul copilei indracite si bucuria cea negraita a credinciosilor ei parinti;
Bucura-te, al crestinilor grabnic sprijinitor;
Bucura-te, al sufletelor celor scarbite mangaietor;
Bucura-te, a oropsitilor imbarbatare;
Bucura-te, izbavitorul nostru de a lui Lucifer pierzare;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 11:

Niciodata nu vom inceta a spune minunile tale, Parinte Nicodime, ca toate bolile tamaduiesti si pe toti care cer ajutorul tau cel bogat in mila, din necazuri ii izbavesti. Pentru aceasta cu bucurie laudandu-te, cantam lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslavit pe tine: Aliluia!

Icosul 11:

Spre tine totdeauna nadajduind, te fericim, Preacuvioase Parinte Nicodime, ca ai impodobit cununa vietii duhovnicesti prin dumnezeiasca ta sfintenie, care peste veacuri pilduieste sufletelor dornice de Dumnezeu; si bucurandu-ne, noi robii tai, cu evlavie te preamarim si, laudandu-te, iti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, margaritarul cel de mult pret, intarirea vietii duhovnicesti;
Bucura-te, a cuviosilor cununa si ocrotitorul Tarii Romanesti;
Bucura-te, cela ce cu preacuviosii si cu toti sfintii esti impreuna-vietuitor;
Bucura-te, al dumnezeiestii slave mostenitor;
Bucura-te, buna conglasuire a celor credinciosi;
Bucura-te, crestere aleasa, celor evlaviosi;
Bucura-te, ca prin sfintenia vietii tale pe toti i-ai umplut de evlavie;
Bucura-te, lucratorul rugaciunii celei de taina, care este a Duhului Sabie;
Bucura-te, cela ce sabia nevazutilor vrajmasi o ai sfaramat;
Bucura-te, ca duhovniceasca ta mostenire lui Dumnezeu o ai inchinat;
Bucura-te, candela aprinsa a sfintelor nevointe;
Bucura-te, ca toti credinciosti alearga la tine cu credinta;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 12:

Minunandu-ne de dumnezeiescul Har, care lucreaza puteri preaslavite prin Sfintele tale moaste, Parinte Nicodime, si gandind la razele stralucirii cu care Dumnezeu te-a impodobit, de bucurie negraita cantam noi credinciosii Facatorului de bine: Aliluia!

Icosul 12:

Chip al instrainarii te-ai facut, parinte, si de dumnezeiescul Har umplandu-te pe toti i-ai luminat, iar noi prin tine, de duhovniceasa mireasma umplandu-ne, iti cantam unele ca acestea:

Bucura-te, parinte;
Bucura-te, arhimandrite;
Bucura-te, a Darului salasluire;
Bucura-te, a Duhului Sfant iubire;
Bucura-te, luceafar preaslavit;
Bucura-te, de Domnul preamarit;
Bucura-te, preacuvioase parinte;
Bucura-te, iti spunem, prin sfinte simtaminte;
Bucura-te, al nostru bun pastor;
Bucura-te, al saracilor partinitor;
Bucura-te, a celor napastuiti scapare;
Bucura-te, a ratacitilor luminare;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Preafericite Parinte Nicodime, primind a noastra umila rugaciune, mijoceste noua mila Celui Preainalt, si izbavindu-ne din toata ispita, scoate-ne din chinul ce va sa fie, pe toti cei ce te laudam pe tine si cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Ingerii din ceruri te lauda pe tine, preacuvioase parinte, minunandu-se de viata ta cea mai presus de fire; iar multimea calugarilor, lacrimi de bucurie iti aduc tie, cantandu-ti unele ca acestea:

Bucura-te, a ingerilor mirare;
Bucura-te, a demonilor pierzare;
Bucura-te, desfatarea Raiului;
Bucura-te, ingere al Darului;
Bucura-te, a cuviosilor cununa;
Bucura-te, a sufletelor noastre duhovniceasca arvuna;
Bucura-te, a Lavrei tale ocrotitor;
Bucura-te, al monahilor indrumator;
Bucura-te, cereasca lumina;
Bucura-te, a nevoitorilor odihna;
Bucura-te, vas de Duhul Sfant purtator;
Bucura-te, al pustnicilor veselitor;
Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

si Condacul 1:

Aratatorului nostru de cele ceresti si grabnic folositor, cele de lauda aducem tie noi robii tai, ca unui mare ocrotitor; ci ca cela ce ai indrazneala catre Domnul, izbaveste-ne pe noi dintru toate nevoile, ca sa cantam tie: Bucura-te, Parinte Nicodime, facatorule de minuni!

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

RUGACIUNE:

Sfinte Preacuvioase Parinte Nicodime, primind a noastra umila rugaciune, mijloceste noua mila Celui Preainalt. Izbaveste-ne cu folosinta ta, preafericite, de relele ce vin asupra noastra, ca neincetat sa te slavim pe tine. Stii neputinta firii noastre, dar si credinta o vezi si suspinurile auzi; nu ne lasa, parinte, cand alergam la tine.
Roaga-te Stapanului, pentru noi nevrednicii, sa ierte gresealele noastre si sa ne dea dragoste curata si putere a face tot binele, spre slava Preasfantului Sau Nume. Pe tine te cerem si tie ne rugam: ajuta-ne, parinte, ca, desi am gresit din ispita celui rau, dar cu inima zdrobita la tine alergam sa ne ocrotesti de sageata cea ucigatoare a vrajmasului nostru diavol, care raneste de moarte sufletele noastre. Cum ai miluit pe toti care au alergat la tine cu credinta, tamaduindu-i de neputintele lor si pe fata chinuita de duhul necurat ai izbavit-o, asa si pe noi, parinte, ne izbaveste de neputintele noastre sufletesti si trupesti, si prin mijlocirea ta fiind mantuiti, slava, multumita si inchinaciune totdeauna sa inaltam: Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!