Acasă Acatiste si rugaciuni Acatistul Maicii Domnului la icoana „Potirul nesecat” (izbăvitoare de beție)

Acatistul Maicii Domnului la icoana „Potirul nesecat” (izbăvitoare de beție)

544
Maica Domnului "Potirul Nesecat"

5 / 18 Mai

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pre noi.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. Amin.

Miluiește−ne pre noi, Doamne, miluiește−ne pre noi, că nepricepându−ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește−ne pre noi.

Slavă…

Doamne, miluiește−ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia spre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pre noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem norodul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide−o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într−unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−Născut, Care din Tatăl S−au născut mainainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s−au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S−au pogorât din ceruri și S−au întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S−au făcut om. Și S−au răstignit pentru noi în vremea lui Pilat din Pont, și au pătimit, și S−au îngropat, și au înviat a treia zi după Scripturi. Și S−au înălțat la ceruri, și șade de−a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care au grăit prin Prooroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Miluiește−mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m−am zămislit și în păcate m−a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi−ai arătat mie. Stropi−mă−vei cu isop și mă voi curăți; spăla−mă−vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura−se−vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge−le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu−L lua de la mine. Dă−mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța−voi pre cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește−mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura−se−va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți−aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău viței.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pre noi.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. Amin.

Miluiește−ne pre noi, Doamne, miluiește−ne pre noi, că nepricepându−ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește−ne pre noi.

Slavă…

Doamne, miluiește−ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia spre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pre noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem norodul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide−o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într−unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−Născut, Care din Tatăl S−au născut mainainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s−au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S−au pogorât din ceruri și S−au întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S−au făcut om. Și S−au răstignit pentru noi în vremea lui Pilat din Pont, și au pătimit, și S−au îngropat, și au înviat a treia zi după Scripturi. Și S−au înălțat la ceruri, și șade de−a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care au grăit prin Prooroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Miluiește−mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m−am zămislit și în păcate m−a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi−ai arătat mie. Stropi−mă−vei cu isop și mă voi curăți; spăla−mă−vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura−se−vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge−le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu−L lua de la mine. Dă−mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța−voi pre cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește−mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura−se−va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți−aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău viței.

Troparul

Veniti dreptslavitorilor crestini, la dumnezeiescul si minunatul chip al Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, care satura inimile celor credinciosi din Potirul Nesecat al milostivirii Sale si arata minuni poporului celui binecinstitor.Acestea vazand si auzind, cu duhul praznuind, cu caldura sa-I strigam: Stapana Prea milostiva, tamaduieste neputintele si patimile noastre, rugand pe Fiul Tau, Hristos, Dumnezeul nostru, sa mantuiasca sufletele noastre!

Condacele si Icoasele:

Condacul 1:

Cinstitul tau chip, Stapana de Dumnezeu Nascatoare, ne-a fost daruit ca o izbavire aleasa si minunata , caci prin descoperirea Lui ne slobozeste de neputintele sufletesti si trupesti si de intamplarile cele mahnicioase, pentru aceasta lauda de multumire Iti aducem, Aparatoare Prea milostiva. Tu, dar, Stapana, numita de noi „˜potirul Nesecat”™, aplecandu-te cu bunavointa catre suspinele si strigatele noastre cele izvorate din inima, daruieste izbavire celor ce sufera de boala betiei, ca sa-Ti cantam cu credinta: Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea cea duhovniceasca!

Icosul 1:

Ostile ingeresti si cetele dreptilor Te slavesc neincetat, imparateasa de Dumnezeu Nascatoare, mijlocitoarea multpacatosului neam crestinesc, pe care vazandu-L cufundat in nelegiuiri si in pacate, ii daruiesti spre mangaiere si mantuire milostivire prin deosebitele tale icoane facatoare de minuni, care precum stelele cerului, pot fi vazute in tot pamantul. Cazand noi catre aceea dintre ele numita „˜Potirul Nesecat”™, din adancul sufletului te chemam astfel:

Bucura-Te, salasul Dumnezeirii cel neajuns;
Bucura-Te, mirarea cea neincetata a oamenilor;
Bucura-Te, Ceea ce prin intristari tamaduiesti neputintele noastre;
Bucura-Te, caci prin intristari tamaduiesti neputintele noastre;
Bucura-Te, caci prin descoperirea lor inveselesti inimile noatre cele mahnite;
Bucura-Te, impacarea prea minunata a oamenilor cu Dumnezeu ;
Bucura-Te, ca ne trimiti de sus milostivire prin icoanele Tale facatoare de minuni;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 2:

Vazand, Prea Sfanta Stapana, intristarea inimii, chinurile duhovnicesti si pocainta nemincinoasa a celor ce sunt supusi patimii celei pierzatoare a betiei, ai binevoit sa arati orasului celui placut lui dumnezeu, Serpuhov, milostivirea Ta, prin descoperirea icoanei Tale prea minunate , „˜Potirul Nesecat”™, pentru ca toti cei care cad la ea cu credinta si cu inima smerita, dobandind vindecarea de cumplita lor boala sa Ii strige din adancul inimilor lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Intelegand, prin intreita aratare in vis s cuviosului Varlaam, porunca de a merge in orasul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om, supus patimii betiei, a aflat acolo in manastire sfanta ta icoana, numita „˜Potirul Nesecat”™. Drept aceea, vazand atata purtare de grija pentru noi, pacatosii, cu evlvie Iti graim unele ca acestea

Bucura-Te, ca prin oamenii cei evlaviosi ne descoperi marirea minunilor Tale;
Bucura-Te, calauza clarvazatoare, care la arati unora ca acestia calea mantuirii;
Bucura-Te, indrumatoare noastra cea buna, care cu dragoste ne apropii de Tine;
Bucura-Te, caci ne indemni la recunostinta pentru binefacerile Tale;
Bucura-Te, ceea ce preschimbi intristarea noastra in bucurie;
Bucura-Te, ca ne inveselesti cu nadejde neclintita;
Bucura-Te, caci nimicesti patimile noastre cele pierzatoare;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 3:

Puterea Celui Prea Inalt si harul Stapanei l-au pe un oarecare om cuprins de patima betiei atunci cand, avand picioarele slabanogite, mergea in orasul Serpuhov, implinind astfel porunca Maicii Domnului, vestita lui in vis de catre cuviosul Varlaam, staretul manastirii de acolo; ajungand el in acest oras, a aflat icoana Prea Curatei, care l-a vindecat indata de suferinta sa duhovniceasca si trupeasca, plecandu-l sa Ii strige din adancul sufletului, cu multimire, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Avand ca izvor pururea curgator potirul cel Nesecat al raurilor ceresti, nu numai credinciosii din Serpuhov, ci si dreptslavitorii crestini din alte orase si locuri, care au venit catre minunatul Tau chip, numit „˜Potirul Nesecat”™, primind inaintea lui tamaduire, Ti s-au inchinat cu graiuri pline de recunostinta ca acestea:

Bucura-Te, scaldatoare in care se afunda toate necazurile noastre;
Bucura-Te, potirul prin care primim bucuria mantuirii;
Bucura-Te, Ceea ce vindeci neputintele noastre duhovnicesti si trupesti;
Bucura-Te, ca ne stingi patimile prin puterea rugaciunilor Tale;
Bucura-Te, ca dai cele de folos celor ce Iti cer ajutorul;
Bucura-Te, ca daruiesti tuturor daruri nenumarate;
Bucura-Te, ca ne deschizi comoare milostivirii;
Bucura-Te, ca ai inima plina de mila fata de cei cazuti;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 4:

Vifor de ganduri necredincioase avand intru sine, dar cu pocainta sincera venind la nespusa Ta milostivire, cei cuprinsi de patima betiei capata tamaduire si, din adancul inimii, spun Celui Nascut din Tine, Mantuitorul nostru: Aliluia!

Icosul 4:

Auzind Domnul mahnirea adanca, vaiete si plansul sotiilor si mamelor, copiilor si rudelor celor tulburati cu firea de patima betiei, le-a daruit, Stapana, icoana Ta, prin care toti cei care se apropie, capata mangaiere duhovniceasca si-Ti graiesc cu lacrimi unele ca acestea:

Bucura-Te, Mieluseaua care ai nascut Mielul Cel ce a ridicat pacatele lumii;
Bucura-Te, potir ce, pentru noi, te umpli de bucurie din Izvorul Cel fara de moarte;
Bucura-Te, ca esti mangaierea mamelor celor cuprinse de mahnire;
Bucura-Te, nadejdea celor fara de nadejde;
Bucura-Te, aparatoarea plina de har a celor ce vin la Tine;
Bucura-Te, bucuria si inveselirea celor necajiti;
Bucura-Te, Ceea ce potolesti patimile cele izvorate din betie;
Bucura-Te, ca intinzi mana celor ce au nevoie de ajutorul Tau;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 5:

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezatoare, ne-ai aratat noua, o Imparateasa a lumii, prea cinstita Ta icoana, pe care vazand-o, ne rugam din inima, cu credinta, graindu-ti: Nascatoare de Dumnezeu, tamaduieste betia si orice alta boala sufleteasca si trupeasca a celor aflati in suferinta, iar pe cei credinciosi invata-I sa Ii aduca lui Dumnezeu cantare de lauda: Aliluia!

Icosul 5:

Vazand, Maica de Dumnezeu Nascatoare, minunile preaslavite si semnele uimitoare venite nu numaio de la icoana Ta cea descoperita in orasul Serpuhov, ci si de la cele zugravite intocmai cu aceasta icoana, cadem la ele cu smerenie si zicem:

Bucura-Te, grabnica mijlocitoare, ajutatoarea celor ce alearga la Tine cu sarguinta;
Bucura-Te, Ceea ce asculti cu bunavointa rugaciunile noastre;
Bucura-Te, Ceea ce ai luminat orasul Serpuhov cu binecuvantarea Ta;
Bucura-Te, ca imprejurimile Moscovei au aratat slava minunilor Tale;
Bucura-Te, Comoara Nesecata de tamaduiri pentru toti cei aflati intru nevoi;
Bucura-Te, Ocrotitoare atotputernica a celor ce lucreaza pentru dobandirea trezviei;
Bucura-Te, Buna ajutatoare a celor ce se lupta impotriva lumii, a trupului, a diavolului si a betiei;
Bucura-Te, Aparatoare grabnica a dreptcredinciosilor celor ce traiesc in lume;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 6:

Propovaduind, Nascatoare de Dumnezeu, minunile savarsite prin icoana Ta cea numita „Potiru Nesecat”, Te rugam cu lacrimi:O, Prea Curata, izbaveste-ne pe noi toti de patima bauturii fara de masura a vinului, de caderea in pacat si invata-ne infranarea pe noi, cei ce ne sarguim sa Ii cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Stralucesti de lumina slavei dumnezeiesti, Fecioara, Prunca Dumnezeiasca, uitandu-te cum Copilul, Dumnezeu Cel mai inainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos sta in cupa ca intr-un potir Nesecat, precum Te vedem zugravita in icoana „Potirul Nesecat”care este sortita ca, in chip tainic, sa daruiasca izbavire de patima betiei celor ce cu credinta vin sa I se inchine.De aceea, cu lacrimi Iti aducem aceste rostiri neincetate:

Bucura-Te, cea de carese bucura si pe care o praznuieste neamul omenesc;
Bucura-Te, ca slava Ta este mai mare decat ti-o pot aduce laudele celor pamantesisi celor ceresti;
Bucura-Te, ca prin chipul tainic al Fiului in potir, ne descoperi taina Dumnezeiestii Euharistii,;
Bucura-Te, Ceea ce ne arati in chip minunat Mielul Cel ce se mananca pururea si niciodata nu se sfarseste;
Bucura-Te, Potir al vietii si al nemuririi, care ne duci la portile vietii vesnice;
Bucura-Te, ca adapi sufletele noastre cele insetate din izvorul nestricaciunii si al bucuriei;
Bucura-Te, caci in bunatatea Ta nemarginita nu lepezi nici pe cei mai dispretuiti si mai prigoniti;
Bucura-Te, caci din milostivirea Ta ii rapesti din groapa pieririi pe cei fara de nadejde;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 7:

Vrand un oarecare om sa Iti multumeasca, Stapana, Maica lui Dumnezeu, pentru vindecarea de suferinta betiei, a impodobit icoana Ta prea minunata ce se gaseste in orasul Serpuhov, cantand din toata inima sa: Aliluia!

Icosul 7:

Minune noua vedem, Stapana, prin sfanta Ta icoana, caci un oarecare om, cuprins de suferinta betiei, robul lui Dumnezeu Stefan,venind la mijlocirea Ta cea de Maica, s-a izbavit de boala lui cea grea, pentru aceasta, cu multumire, Ti-a impodobit icoana cu daruri de mult pret si cazand la ea, cu lacrimi graia unele ca acestea:

Bucura-Te, ca esti izvorul cel datator da Viata al vindecarilor;
Bucura-Te, Potirul ceresc al darurilor dumnezeiesti;
Bucura-Te, rau de vindecare cel de-a pururea curgator;
Bucura-Te, ca esti marea care ineci toate patimile noastre;
Bucura-Te, Ceea ce cu mainile Tale de Maica ridici pe cei ce cad zdrobiti de greutatea pacatului betiei;
Bucura-Te, ca primesti darurile recunostintei;
Bucura-Te, caci inveselesti inimile celor binecredinciosi;
Bucura-Te, ca implinesti toate cererile noastre cele bune;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 8:

Strain lucru si cu anevoie de crezut le este celor necredinciosi sa auda ca la sfanta Ta icoana „Potirul Nesecat” se savarsesc minuni si tamaduiri dumnezeiesti. Noi insa binestiind cuvantul Tau, ce l-ai rostit catre intaia icoana ce Te infatisa, anume ca: „Harul Celei Ce s-a nascut din Mine si al Meu vor fi cu aceasta icoana”, credem ca si cea numita „Potirul Nesecat” izvoraste harul Tau. De aceea, plecandu-ne cu evlavie, o sarutam, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Toata nadejdea lor in Tine si-o pun, Stapana, cei ce sufera de patima betiei. Pogoara-Te spre neputintele si patimile noatre, caci cine ne va scoate pe noi, pacatosii, din groapa pieririi, a saraciei duhovnicesti si trupesti, fara numai Tu, Stapana. De aceea, plecandu-ne genunchii in fata preacuratului Tau chip, iti graim unele ca acestea:

Bucura-Te, Ceea ce nu iti intorci fata de la rugaciunile pacatosilor;
Bucura-Te, caci trimiti ajutorul Tau ceresc ce Te cheama;
Bucura-Te, Ceea ce arati adancimea milostivirii Tale catre toti pacatosii;
Bucura-Te, Ceea ce ii imbarbatezi pe cei fara de nadejde si cu totul deznadajduiti;
Bucura-Te, caci intinzi mana de ajutor celor supusi patimilor pricinuite de betie;
Bucura-Te, caci prin daruri pline de har ii mangai pe cei ce sufera cu rabdare;
Bucura-Te, Ceea ce vindeci neputintele noastresufletesti si trupesti;
Bucura-Te, ca ne-ai invatat sa socotim intru nimic bucuriile cele desarte ale acestei lumi;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 9:

Toata firea ingereasca se minuneaza, Doamne, de lucrarea Ta cea plina de milostivire, caci ai daruit mult pacatosului neam omenesc, o Aparatoare si ajutatoare prea puternica. Ea se pleaca spre neputintele noastre si ne slobozeste de groaznica patima a betiei, invatand pe cei credinciosi sa Ii cante lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Ritorii cei intelepti nu stiu, Stapana sa laude dupa cuviinta slavita descoperire a icoanei Tale. Cu atat mai mult noi, pacatosii, cu buzele noatre intinate, nu vom putea sa aducem Aparatoarei noastre laude dupa cuviinta. Insa vazand nenumaratele minuni infatuite prin icoana Ta, bucurandu-ne cu duhul si cu inima, Iti zicem:

Bucura-Te, Ceea ce izvorasti minuni de la sfantul Tau chip;
Bucura-Te, ca degrab ne izbavesti de nenorociri si de intristari;
Bucura-Te, ca ii rusinezi pe cei ce nu Te primesc;
Bucura-Te, ca ii pazesti de orice rau pe cei ce cad la Tine;
Bucura-Te, Ceea ce cu blanda Ta stralucire izgonesti intunericul pacatului si ceata patimilor noastre;
Bucura-Te, Ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru Tine si pentru Fiul Tau,;
Bucura-Te, ca ne indreptezi cu intelepciune pe calea pocaintei;
Bucura-Te, ca ne esti mijlocitoare osardnica pentru raspunsul cel bun inaintea Dreptului Judecator;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 10:

Vrand sa mantuiesti, o Maica a lui Dumnezeu, multimea ce sufera de boala betiei, ne-ai daruit icoana Ta cea preaminunata, pentru ca toti cei cuprinsi de aceasta patima sa poata veni la chipul Tau facator de minuni si primind lecuire, cu umilinta sa Ii cante lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Zid esti si pavaza, o Maica a lui Dumnezeu, celor ce sufera de boala betiei si tuturor ce vin la Tine cu grabire si cinstesc cu evlavie sfanta Ta icoana.Caci ne-a daruit-o Domnul, Datatorul bunatatilor, spre ajutor si vindecare de patimile aducatoare de moarte indemnandu-ne astfel sa iti cantam acestea:

Bucura-Te, alinarea mahnirilor noastre si nadejdea celor deznadajduiti;
Bucura-Te, vindecarea suferintelor noastre sufletesti si trupesti;
Bucura-Te, Ceea ce prin curatia Ta cureti intinaciunea noastra;
Bucura-Te, caci prin harul Tau luminezi nemernicia noastra;
Bucura-Te, ca imbraci in nestricaciune stricaciunea noastra cea trupeasca;
Bucura-Te, Ceea ce prin mijlocirea Ta ne intaresti in rugaciune;
Bucura-Te, ca intaresti toata neputinta noastra;
Bucura-Te, ca grabnic risipesti norul patimilor ce ne inconjoara;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 11:

Cantarea noastra, ce cu smerita dragoste si osardie o aducem Tie, n-o trece cu vederea, Prea Curata si nu-Ti intoarce fata de la cei fara nadejde ce patimesc din pricina betiei, ci ajuta-I pe ei si pe noi sa ne curatim de toata intinaciunea pacatului si sa putem canta cu vrednicie si cu dreptate lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

Faclie datatoare de Lumina Te vedem, Prea Sfanta Fecioara, caci sfantul Tau chip goneste cu razele harului Tau ceata pacatelor si ne indruma spre calea luminoasa a virtutii pe noi, cei ce cu credinta Iti graim acestea:

Bucura-Te, caci prin acoperamantul Tau ne izbavesti de desertaciunea acestei lumi mult razvratite;
Bucura-Te, ca ne ajuti sa alungam nelinistea patimilor trupesti ;
Bucura-Te, Ceea ce pui in inimile noastre gandurile cele bune;
Bucura-Te, ca aduci lumina in cugetul cel intinat;
Bucura-Te, ca ii izbavesti pe cei cuprinsi de suferinta chinuitoare a betiei;
Bucura-Te, ca ii chemi pe acestia la pocainta nefatarnica si la intelepciune;
Bucura-Te, Ceea ce imbunezi sufletele celor inraiti;
Bucura-Te, ca mantuiesti pe cei ca Te cheama in ajutor si slavesc numele Tau;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 12:

Harul lui Dumnezeu, care este daruit prin icoana Ta, Potirul Nesecat, ii apropie de ea, Stapana, pe toti cei intristati si oropsiti: vaduve, batrane, si mai ales pe toti cei cuprinsi de suferinta betiei, care niciodata nu pleaca deserti de la Tine, Prea Curata, de la Potirul Nesecat al darurilor Tale Dumnezeiesti, o, Prea milostiva, si vindecare deplina primind de la chipul Tau facator de minuni, Ii cantam cu multumire Domnului: Aliluia!

Icosul 12:

Cantand minunile si marea Ta milostivire aratata celor cuprinsi de patima betiei, Te rugam, Stapana, mantuieste si povatuieste-ne pe cararea cea dreapta si nu ne lasa pe noi, cei ca cautam ocrotirea Ta sio Iti zicem acestea:

Bucura-Te, Ceea ce chemi pe toti la infranarea de la betie;
Bucura-Te, ca prin roua milostivirii Tale ii slobozesti pe acestia de patima bautului fara masura a vinului;
Bucura-Te, Ceea ce esti tamaduirea vesnica a celor ce sufera din pricina greului pacat al betiei;
Bucura-Te, Ajutatoare grabnica a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor;
Bucura-Te, imbarbatarea minunata a celor imrutinati cu duhul;
Bucura-Te, ca esti bucuria negraita a celor buni la suflet;
Bucura-Te, ca ii smeresti pe cei trufasi;
Bucura-Te, Ceea ce ridici pe cei smeriti si le doresti tuturor mantuirea;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

O, Prea milostiva Maica a Prea dulcelui nostru Domn Iisus Hristos! Asculta aceasta rugaciune a noastra si ne izbaveste de toate nevoile sufletesi si trupesti, dar mai ales slobozeste-i pe cei cuprinsi de suferinta betiei, pe robii Tai (numele), ca sa nu piara acestia cuprinsi de rau, ci, mantuiti fiind prin Tine, sa Ii aduca lui Dumnezeu cantarea: Aliluia!

Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Ostile ingeresti si cetele dreptilor Te slavesc neincetat, imparateasa de Dumnezeu Nascatoare, mijlocitoarea multpacatosului neam crestinesc, pe care vazandu-L cufundat in nelegiuiri si in pacate, ii daruiesti spre mangaiere si mantuire milostivire prin deosebitele tale icoane facatoare de minuni, care precum stelele cerului, pot fi vazute in tot pamantul. Cazand noi catre aceea dintre ele numita „˜Potirul Nesecat”™, din adancul sufletului te chemam astfel:

Bucura-Te, salasul Dumnezeirii cel neajuns;
Bucura-Te, mirarea cea neincetata a oamenilor;
Bucura-Te, Ceea ce prin intristari tamaduiesti neputintele noastre;
Bucura-Te, caci prin intristari tamaduiesti neputintele noastre;
Bucura-Te, caci prin descoperirea lor inveselesti inimile noatre cele mahnite;
Bucura-Te, impacarea prea minunata a oamenilor cu Dumnezeu ;
Bucura-Te, ca ne trimiti de sus milostivire prin icoanele Tale facatoare de minuni;
Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea duhovniceasca!

si Condacul 1:

Cinstitul tau chip, Stapana de Dumnezeu Nascatoare, ne-a fost daruit ca o izbavire aleasa si minunata , caci prin descoperirea Lui ne slobozeste de neputintele sufletesti si trupesti si de intamplarile cele mahnicioase, pentru aceasta lauda de multumire Iti aducem, Aparatoare Prea milostiva. Tu, dar, Stapana, numita de noi „˜potirul Nesecat”™, aplecandu-te cu bunavointa catre suspinele si strigatele noastre cele izvorate din inima, daruieste izbavire celor ce sufera de boala betiei, ca sa-Ti cantam cu credinta: Bucura-Te, Stapana, Potir Nesecat, care ne astamperi setea cea duhovniceasca!

Dupa aceea zicem aceasta rugaciune:

Rugaciune:

O, Prea milostiva Stapana! Pentru a dobandi apararea Ta cadem acum la Tine. Cauta spre rugaciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: sotiile, copiii, maicile celor impatimati de boala cea grea a betiei, fratii si surorile noastre, care din aceasta pricina sunt cazuti de la Maica noastra, Biserica lui Hristos, si deci de la mantuire si-i tamaduieste pe acestia! O, milostiva Maica a lui Dumnezeu atinge-te de inimile lor si scoate-i degraba din caderile de pacate, adu-i la infranarea cea mantuitoare. Roaga-l pe Fiul Tau, Hristos Dumnezeu nostru, sa ne ierte greselile, sa nu Isi intoarca milostivirea de la zidirea Sa si sa ne intareasca in trezvie si intelepciune. Primeste, Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu, rugaciunile maicilor ce revarsa siroaie de lacrimi pentru copii lor, ale sotiilor ce plang pentru sotii lor, ale copiilor, orfanilor si neputinciosilor parinti si ale noastre, ale tuturor celor ce cadem la icoana Ta, pentru ca sa ajunga, prin rugaciunile Tale, aceste strigat al nostru la Tronul Celui Prea Inalt. Acopera-ne si ne pazeste ca sa nu fim robiti de cel viclean si de toate cursele vrajmasilor, ajuta-ne in ceasul cel cumplit al mortii, ca, prin rugaciunile Tale, sa trecem vamile vazduhului. Izbaveste-ne de osanda cea vesnica si mijloceste ca milostivirea lui Dumnezeu sa ne acopere in vecii vecilor cei nasfarsiti. Amin!