Editura Adormirea Maicii Domnului
Despre noi

Editura Adormirea Maicii Domnului a fost întemeiată prin purtarea de grijă și binecuvântarea Preasfințitului nostru Episcop Flavian Ilfoveanul, care a sprijinit și încurajat apariția cărților bisericești de cult.

Aceste cărți se remarcă prin păstrarea textului arhaic, realizat prin transliterarea textului chirilic, păstrând limba „vechilor cazanii”. Textele sfintelor cărți nu sunt un rod al intelectului de compunere voită, alcătuit de diverse persoane după bunul lor plac, prin potrivirea de cuvinte, ci sunt insuflări ale Sfântului Duh.

Ele mărturisesc adevărul dogmatic și istoric (mai ales acelea care arată adevărul despre Dumnezeire, scrise de marii sfinți ai Bisericii), revelat mai întâi prin prooroci, iar apoi așezat și statornicit de Mântuitorul Iisus Hristos, de Sfinții Apostoli după Pogorârea Sfântului Duh, de cele șapte Sinoade Ecumenice și în veacuri de Sfinții Părinți următori lor, ai Bisericii drept-slăvitoare. Inovațiile neortodoxe față de credința tradiționalistă, și amestecul lumescului în cultul Bisericii Ortodoxe duc la lepădarea de Tradiție, de Sfinții Părinți, la pierderea celor făgăduite, la căderea din comuniune cu Biserica, la surparea temeliei Creștinismului și, în ultimă instanță, la lepădarea de Hristos. Adevărul de credință, predaniile Bisericii, s-au păstrat prin jertfa și suferința sfinților Mucenici și Mărturisitori, pe care și noi suntem datori să îi urmăm.

Papistașii și greco-catolicii s-au rupt de trupul Bisericii și au ieșit din comuniunea dogmatică și liturgică a Ortodoxiei răsăritene, după care au început „purificarea” limbajului bisericesc folosit în momentul Schismei de la 1054″ acesta s-a latinizat, pierzându-se atât cuvintele ca atare, cât și înțelesurile lor profunde. Schimbarea textului fie cât de mică duce atât la neînțelegerea sensului rugăciunilor, cât și la pierderea frumuseții literare, care arată de fapt frumusețea trăirii omenești exprimabile în cuvânt, în dorul după Dumnezeu.

În consecință, ca orice străjer care veghează asupra unei comori, încercăm păstrarea exactă și corectă a textelor, atât în cărțile de cult, cât și în Sfânta Scriptură. Primim aceste rugăciuni ale Sfinților, cu conținut dogmatic, inclusiv Sfintele Liturghii, ca fiind temelie a mărturisirii dreptei-credințe.